تعرفه +ADSL2

رادین تلکام > تعرفه +ADSL2

بسته‌های اینترنت +ADSL2

گروه رادین‌تلکام نماینده‌ی رسمی اینترنت +ADSL2 پیشگامان توسعه ارتباطات، در راستای تامین نیاز مشتریانش اقدام به ارائه و فروش خدمات اینترنت ADSL نسل جدید کرده‌است. تعرفه +ADSL2 را می‌توانید مشاهده کنید و سفارشتان را ثبت کنید. این تعرفه +ADSL2  به صورت ماهیانه می‌باشد. سرویس‌های شش‌ماهه با 5% و سرویس‌های یک‌ساله با 10% تخفیف قابل دریافت می‌باشد. ترافیک های اضافه مطابق با مصوبه جدید کاهش قیمت داشته است .  در صورت استفاده از ترافیک داخلی این ترافیک ها دو برابر ترافیک خریداری شده خواهند بود . به طور مثال اگر مشترکی ترافیک ۵ گیگابایت را خرید کند می تواند از تمام آن برای مصرف ترافیک بین الملل استفاده کند و اگر از ترافیک داخلی استفاده کند سقف مصرف آن تا ۱۰ گیگابایت افزایش خواهد یافت . همچنین مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور به سرویس ها افوده خواهد شد. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران ، 12,000 تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد. حجم دوره سرویس قابل انتقال به دوره بعد نبوده و فقط ترافیک اضافه خریداری شده به دوره بعد منتقل می‌شود.

2 مگابیت بر ثانیه

بین المللی 25 گیگ
معادل داخلی 75 گیگ
تومان 25,000 یک ماهه

8 مگابیت بر ثانیه

بین المللی 200 گیگ
معادل داخلی 600 گیگ
تومان 42,500 یک ماهه

1 مگابیت بر ثانیه

بین المللی 15 گیگ
معادل داخلی 45 گیگ
تومان 20,000 یک ماهه

4 مگابیت بر ثانیه

بین المللی 80 گیگ
معادل داخلی 240 گیگ
تومان 38,000 یک ماهه

16 مگابیت بر ثانیه

بین المللی 1000 گیگ
معادل داخلی 3000 گیگ
تومان 80,000 یک ماهه

512 کیلوبیت بر ثانیه

بین المللی 10 گیگ
معادل داخلی 30 گیگ
تومان 12,500 یک ماهه

3 مگابیت بر ثانیه

بین المللی 60 گیگ
معادل داخلی 180 گیگ
تومان 35,000 یک ماهه

ترافیک اضافه

در صورت اتمام ترافیک مصرفی خود، می‌توانید تا پایان دوره قرارداد ترافیک اضافه خریداری نمایید. تعرفه ترافیک اضافه به صورت زیر می‌باشد:

5 گیگابایت

تومان 10,000 /

50 گیگابایت

/ 89,000 یک ماهه

4 گیگابایت

تومان 4,000 /

20 گیگابایت

تومان 40,000 /
بهترین انتخاب

100 گیگابایت

تومان 160,000 /

2 گیگابایت

تومان 2,000 /

10 گیگابایت

تومان 20,000 /